Sophantering

Sophantering

Information till Sophantering

Read More

P-platser och garage

P-platser och garage

Infomation till P-platser och garage

Read More

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Read More

Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma 2020 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Dag: onsdag 3 juni 2020 Tid: kl. 19.00 – 19.30 Plats: innergården  Ta med denna kallelse, id-handling och eventuell fullmakt. Ombud ska visa upp skriftlig, underskriven och dagtecknad fullmakt i original.Iom rådande situation med Covid-19 avser styrelsen att hålla en kort och effektiv årsstämma. Fika…

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN​​ Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD​​​januari 2020​ Ny medlem​​​​ Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/ Tvättstugan Från och med 2020-01-16 bokar du tvättstugan med din nyckeltagg på den digitala bokningstavlan som sitter utanför tvättstugan. Inom kort kommer låset till tvättstugan att bytas ut, så du kan inte använda din lägenhetsnyckel. TaggarAlla medlemmar…

Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD-Juni 2019

Ny medlem                                                     Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/ Radonmätningen Radonmätning genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 20 januari och 20 mars 2019. Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3. Mätningen visar halter betydligt under gränsvärdet. Följande planeras att ske under…

Motion till årsstämman

Årsstämman för Brf Surtsö Kista Gård äger rum onsdagen 8 maj 2019.Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid. Som medlem har du möjlighet att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Ett förslag kallas motion. Din motion ska vara skriftlig och vara formulerad som ett förslag som medlemmarna kan rösta om.…

God Jul och Gott Nytt År

Nu är det snart jul och det förbereds i många hem inför julmiddagar och andra aktiviteter. Eftersom det blir mycket papper och kartong vill vi att du sorterar och viker dem noga så att allt får plats i kasunerna. Vi påminner om att vi inte får ställa saker på marken vid kasunerna. Kasta bara det…

Container – Grovsopor

Container finns uppställd mellan 22-24 oktober 2017. Vänligen respektera dessa datumen! Det är bara boende i BRF Surtsö som får kasta brännbart material i den. Bara brännbart får kastas! INGA stora saker som soffor eller bokhyllor får kastas! Elektroniska apparater får INTE kastas i container!   Styrelsen BRF Surtsö

Hur du sorterar dina sopor

Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen. Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan. Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral Skrymmande sopor/avfall som…