Betalningsrutiner för lediga p-platser för tillfällig uthyrning

Nu finns det möjligheter att hyra tomma p-platser i garaget för släktingar, gäster eller bekanta som kommer på besök. Du som bostadsägare hyr den extra p-platsen i ditt namn och minsta uthyrningsperioden är ett dygn (24 timmar). Du kan inte hyra platsen mer än 14 dygn. Kostnad per dygn är 45 kronor.

T.ex. om du har en gäst som kommer på en lördagskväll kl.19.00 och stannar till 01.00 får gästen stå fram till kl.19.00 söndag kväll. Därefter börjar ett nytt dygn och en ny betalningsperiod med 45 kr.

Så här gör du:
1. Kontakta styrelsen i god tid på mejlen för att boka en p-plats och antal dagar
2. Betala in senast tre dagar före hyrestiden så att man kan se betalningen på föreningens bankkonto.
3. Betala till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108.
4. Styrelsen delar ut ett P-tillstånd till dig för den tiden som du har betalat för
5. Q-park bötfäller bilar som inte respekterar tiden.

God Jul och Gott Nytt År

god-jul

Nu är det snart jul och det förbereds i många hem inför julmiddagar och andra aktiviteter. Eftersom det blir mycket papper och kartong vill vi att du sorterar och viker dem noga så att allt får plats i kasunerna. Vi påminner om att vi inte får ställa saker på marken vid kasunerna. Kasta bara det som får plats i respektive kasun. Alla måste hjälpa till och följa de trivselregler vi har inom föreningen. Styrelsen kommer att ha jul-jour så om du behöver hjälp med något så kan du maila styrelsen.

Container
Styrelsen kommer att ställa upp en container där du kan kasta alla saker som ni har samlat på er efter julen. Containern är öppen lördag 13 januari mellan kl. 14.00-18.00, sedan är containern stängd. Styrelsen kommer att vara på plats och det blir lite mingel och fika för alla som kommer.

Rökning
Vi vill återigen påminna alla rökare om att ta med sig askkopp/behållare för de fimpar man röker istället för att kasta fimparna utanför porten. Det ser inte trevligt ut när det ligger fullt av fimpar och cigarrettaskar.

Förskolan
Förskolan Oddegården har fått nya grindar och längre stängsel. Så nu ska besväret med de stora tunga grindarna vara borta.

Värme
IKANO var här 7 december och åtgärdade värmeinjusteringen utifrån de skriftliga klagomål som inkom till styrelsen. De har rensat rören från partiklar och ställt upp värmen ett steg för att öka värmetillförseln. Enligt servicekillen ska donets inställning på väggen i lägenheten stå på sträcket i mitten och lampan visar då rött och man uppnår 21 grader. Allt som visar grönt ger ca 18-19 grader. Men det kan variera från lägenhet till lägenhet. Vill du ha varmare får du öka inställningen på det röda fältet.

Trädgårdsgrupp
Vi har bildat en trädgårdsgrupp så är det någon mer med intresse för planteringar och trädgård inför våren så hör gärna av dig till styrelsen.

Månadsavgift
Föreningen kommer inte att göra någon avgiftshöjning för nästa år.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN

 

Container – Grovsopor

Container finns uppställd mellan 22-24 oktober 2017. Vänligen respektera dessa datumen!
Det är bara boende i BRF Surtsö som får kasta brännbart material i den.

  1. Bara brännbart får kastas!
  2. INGA stora saker som soffor eller bokhyllor får kastas!
  3. Elektroniska apparater får INTE kastas i container!

 

Styrelsen BRF Surtsö

Hur du sorterar dina sopor

Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen.

Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan.

Karta 3D (SE)

Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral

Skrymmande sopor/avfall som inte kan sorteras i kasunerna ska du själv frakta till kommunens återvinningscentral. Det är förbjudet att placera sopor på marken vid kasunerna!

colaj-kartong-sopor

Hitta en återvinningscentral:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avc
http://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/

Styrelsen BRF Surtsö

VIKTIGT MEDDELANDE angående värme och ventilationssystemet

I augusti och september 2017 kommer IKANO att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker i två etapper för varje trapphus.

Den första etappen innebär att värmebatterier byts ut i alla lägenheter. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste IKANO ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. Styrelsen kommer att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

ETAPP 1 – Byte av ett antal värmebatterier inom trapphusen

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Lägenhetsinnehavaren behöver inte vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp. De boende kan komma att uppfatta tryck i lägenheten och viss kondens då ventilationen är avstängd.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:

Oddegatan 6 och Surtsögatan 3 21  Augusti – 2 September, veckorna 34 och 35
Skagafjordsgatan 5 och Skagafjordsgatan 3 4  – 15 September, veckorna 36 och 37

 

ETAPP 2 – Injustering av luftflöden, med tillträde till varje lägenhet

I etapp 2 skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in och kontroll av funktion av lägenhetstermostaten göras. Det innebär att IKANO måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter under två dagar. IKANO måste kunna komma åt alla inblåsnings-ventiler och utblåsningsventiler med trappstege. Lägenhetsinnehavaren ser till att

  • Det är fritt från möbler framför inblåsnings – och utblåsningsventiler i samtliga rum.
  • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen

Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:

Oddegatan 6 Sep 07 och 08
Surtsögatan 3 Sep 14 och 15
Skagafjords gatan 5 Sep 21 och 22
Skagafjords gatan 3 Sep 28 och 29
  • Efter denna injustering får varken inblåsnings- eller utblåsningsventiler röras, eftersom det då blir obalans i systemet.
  • Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Lägenhetsinnehavaren måste betala den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Här finns även information om hur värmereglaget – donet på väggen ska fungera.

Styrelsen för Brf Surtsö