Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen.

Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan.

Karta 3D (SE)

Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral

Skrymmande sopor/avfall som inte kan sorteras i kasunerna ska du själv frakta till kommunens återvinningscentral. Det är förbjudet att placera sopor på marken vid kasunerna!

colaj-kartong-sopor

Hitta en återvinningscentral:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avc
http://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/

Styrelsen BRF Surtsö