Sophantering

Sop- och avfallshantering

Vi källsorterar sopor och avfall i de olika sopbehållarna. Lägg avfall i rätt kärl och lämna ingenting på marken. Om Brf Surtsö tvingas transportera bort sopor som ligger på marken innebär det höga kostnader som alla i föreningen är med och betalar.

Det är viktigt att vi följer dessa regler så att vi minskar risken för skadedjur och värdesänkning på din lägenhet på grund av att närområdet ser skräpigt ut. Ser du någon boende bryta mot våra sopsorteringsregler vänligen meddela styrelsen så att vi kan förtydliga våra rutiner för sophantering.

Om det är fullt på ett ställe måste du gå till nästa tomma sopbehållare!

Oddegatan/Garaget

Surtsögatan

Hanstavägen

Ofärgat glas

Färgat glas

Hårdplast

Wellpapp

Pappersförpackningar

Kartong (vik/dela till mindre bitar)

Brännbart

Hushållssopor

Brännbart

Hushållssopor

Metall

.

Karta

Grovsoprum

Grovsoprum finns i garaget vid Skagafjordsgatan 3, ingång från garaget. Det är ett gemensamt grovsoprum för Brf Surtsös och Brf Oddes medlemmar. Föreningarna har avtal med Suez för behållare och för hämtning av källsortering.

Öppettid: kl 18.00 – 20.00
Sista söndagen i varje månad: Under år 2023 är det söndagarna 29 januari, 26 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 30 juli, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 31 december.

Du får inte placera något på golvet, varken inne i eller utanför rummet. Placera dina sopor enligt skyltarna!
Grovavfall – t.ex. trälådor, leksaker, porslin/keramik, textilier, metall (EJ konservburkar som ska slängas i behållare på Hanstavägen.)
Elavfall – t.ex. allt med sladd/batteri, mikrovågsugn, tangetbord.
Lysrör – t.ex. lysrör längre än 60 cm.
Röd behållare – t.ex. små batterier, ledlampa, lågenergilampa.

Detta får inte kastas i grovsoprummet: t.ex miljöfarligt avfall (t.ex. färg, kemikalier, olja), kylskåp, möbler, byggavfall, bildäck. Du ska på egen bekostnad lämna dessa på en återvinningscentral, t.ex. i Bromma eller Upplands Väsby.

Hitta en återvinningscentral:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avc
https://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/

Mobil miljöstation
Lämna ditt farliga avfall och småelektronik till lastbilen som bland annat stannar vid Kista Torg. Se turlista:

http://www.stockholmvatten.se/mobila