Information till boenden

Vanliga frågor, om du har en fråga som inte listas här så var god kontakta styrelsen på styrelsen@brfsurtso.se.

Byggnadsår/inflyttningsklar: 2012/2013

Boarea: Ingen faktiskt mätning har gjorts, hänvisning till överlåtelseavtal alternativt hör av er till styrelsen@brfsurtso.se med lägenhetsnummer så kan uppgift om detta lämnas ut.

Månadsavgift: I månadsavgiften ingår värme & varmvatten (värme och varmvatten är en schablonavgift, faktiskt användning debiteras varje kvartal, grundvärme ingår i avgiften), tvättstuga och lägenhets förråd. Hushållselen ingår inte i månadsavgiften utan var och en betalar för sin egen förbrukning.

Bredband/TV/Telefoni: ComHem FiberLan (bredband 100mb), kabel tv (basutbud 15 kanaler +betalkanaler 8st) samt ip-telefoni ingår i månadsavgiften. Som bostadsrättsinnehavare får man själv kontakta ComHem vid beställning utav router, tv-box eller tjänsten ip-telefoni. Ovanstående gäller nytt gruppavtal giltig fr o m 1 oktober 2016.

Bostadsrättstillägg: Föreningen har försäkringen bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen. Hemförsäkringen måste boenden fortfarande teckna själva, precis som vanligt, dock behöver man inte teckna bostadsrättstillägget. Bostadsrättstillägget är tecknat via bolaget Vardia Försäkring AB.

Garageplatser (varmlufts garage): Det finns 51 platser som tillhör föreningen som går att hyra, dessa platser är belägna under husen och uppgång till varje enskild hus finns ifrån garaget. Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Frubo för mer information. En garageplats kostar för närvarande 650kr/mån. Externa hyresgäster som styrelsen beviljar i mån om plats, hyr en garageplats för 800kr/mån med 3 månaders uppsägningstid. Styrelsen har rätt att säga upp en P-plats med 1 månad om den boende har mer än en p-plats internt.

P-platser (uteplatser): Det finns 13 platser som tillhör föreningen som går att hyra. Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Frubo för mer information. En p-plats(utomhus) kostar för närvarande 400kr/mån och har 3 månaders uppsägningstid.

Extra P-plats: Man kan även hyra extra parkeringsplatser förutsatt att det finns lediga platser att tillgå. Varje lägenhet kan ha en extra p-plats.

För dessa extra platser gäller följande regler:

– 1 månads uppsägningstid
– Om en medlem som inte har någon plats vill hyra parkeringsplats och det inte finns några (vare sig ute eller inne) kommer en extra parkeringsplats att sägas upp
– Den som haft sin extra plats kortast tid är den som först kommer att sägas upp.

Extra p-tillstånd: Medlemmarna som redan hyr ut parkeringsplats kan köpa en eller två extra p-tillstånd (i så fall du har tappat bort en eller om du vill ha flera). En extra p-tillstånd kostar 30 sek per stycke.

Antal lägenheter/lokaler: Föreningen äger 81 lägenheter & 1 lokal, adresserna är belägna på Surtsögatan 3, Skagafjordsgatan 3 & 5, Oddegatan 6 samt förskolan på Surtsögatan 1.

Förvaltning: Fastighetetens tekniska förvaltning sköts av CEMI som nås på telefonnummer 0774-700 990. Vid akuta ärenden ringer man till jouren som man har nummer till i respektive anslagstavla, visar det sig att händelsen är bostadsrättsinnehavarens fel eller att ärendet inte var akut, så får bostadsrättsinnehavaren betala den uppkomna avgiften.

Överlåtelseavgift: Brf Surtsö Kista Gård tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift: Brf Surtsö Kista Gård tar ut en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet.

Ombyggnation:  Det finns inga sådana planerade åtgärder.

Avgiftshöjning: Det finns inga planerade avgiftshöjningar.

Årsredovisning: Årsredovisningar hittar ni i menyn, under sidan Ekonomi och stadgar.