Garageporten är stängd och man kan inte passera ut eller in på grund av reparation:
måndagen 4 december  
från 11.00 till 14.00
Styrelserna för Brf Surtsö och Brf Odde