Sophantering

Sophantering

Information till Sophantering

Read More

P-platser och garage

P-platser och garage

Infomation till P-platser och garage

Read More

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Read More

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma 2021 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Dag: torsdag 3 juni 2021Tid: kl. 18:30 – 19:00Plats: innergården Dagordning Öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av dagordningen Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens…

Motion till årsstämman Brf Surtsö Kista Gårds

Motion till årsstämman Brf Surtsö Kista Gårds årsstämma är planerat till torsdagen 3 juni 2021, kl. 18:30 på innergården (håll avstånd). Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid. Som medlem kan du lämna ett förslag till en förändring/förbättring som årsstämman ska fatta beslut om. Ett förslag kallas motion. Din motion/ditt förslag…

Nyhetsbrev 25 oktober 2020

Renovering i garagetUnder ca 5 v renoveras väggarna för att förhindra fuktskador. Följ markeringarna för att underlätta arbetet! Du som har en p-plats intill en vägg, t.ex. i ett hörn, kan inte använda p-platsen vid arbete. Laddstationer för elbilar i garaget8 p-platser kommer att omvandlas till p-platser med laddstolpar genom företaget Grön Kontakt. Brf Surtsö  kommer…

Hur du sorterar dina sopor

Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen. Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan. Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral Skrymmande sopor/avfall som…