Styrelsen


Medlem Position Ansvarsområden
Susanne Johnsen Ordförande Fastigheter, Sophantering & Nycklar
Eva Persson Ledamot Sekreterare & Webbplats
Zeynep Anar Ledamot Ekonomi, Mark & Planteringar
Surendra Alugunoolla Ledamot Webbplats & Ekonomi
Valentin Albu Suppleant Garage & P-platser
Denisa Albu Suppleant Webbplats

Information om hur du kontaktar oss finns här.