Styrelsen


Medlem Position Ansvarsområden
Susanne Johnsen Ordförande Fastigheter,Sophantering & Nycklar
Milad Shakiba Ledamot Garage & P-platser
Eva Persson Ledamot Sekreterare & Webbplats
Zeynep Anar Suppleant Ekonomi,Mark & Planteringar
Surendra Alugunoolla Suppleant Webbplats & Ekonomi

Information om hur du kontaktar oss finns här.