Vid årsstämman väljer föreningens medlemmar en styrelse för Brf Surtsö Kista Gård. Att arbeta i styrelsen är ett arvoderat fritidsuppdrag.

Vill du komma i kontakt med Styrelsen?
Skicka ett mail till styrelsen@brfsurtso.se
eller lämna ett brev i föreningens brevlåda, Oddegatan 6.

Brf Surtsö Kista Gårds styrelse består av:
Djura Vasic, ordförande
Valentin Albu, ledamot
Surendra Alugunoolla, ledamot
Susanne Johnsen, ledamot
Leila Kazemi, ledamot
Eva Persson, ledamot