På denna sida har vi samlat en del information som kan vara bra att veta för dig som är nyinflyttad i Brf Surtsö. Vi hoppas att ni skall trivas!

Mäklare/Boenden

Fakta till mäklare/boenden hittar du här.

Nycklar

Nycklar och tagg behövs till olika utrymmen, bland annat till postbox, cykelrum, tvättstuga, källarförråd, port samt garage.

Föreningens nycklar är kopieringsskyddade. För prisuppgift, kontakta AB Byggbeslag lås & säkerhet (fd Bysmeden). Kontakta Styrelsen om du önskar göra en beställning. E-post: styrelsen@brfsurto.se

Föreningens regler

 • Planerar du en ombyggnad eller renovering av lägenheten?
  Kom ihåg att du måste få styrelsens godkännande innan du startar.
 • Styrelsen godkännande behövs även vid eventuell andrahandsuthyrning. Ifylld ansökan om andrahandsuthyrning ska vara inlämnad minst 6 veckor innan planerad uthyrning. Läs mer nedan.
 • Ett axplock av våra trivselregler:
  • Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • Släpp inte in någon okänd i husen.
  • Det är inte tillåtet att sätta upp/fästa parabolantenn på balkongräcken, på fasad, fönster- eller dörrkarmar.
  • Mellan 22-07 alla dagar är det extra angeläget att vara tyst. Om du ska ha fest – informera grannarna i förväg.
  • Endast grillning med elgrill är tillåtet på balkong, uteplats och innergård.
  • Visa hänsyn vid eventuell rökning på balkong, uteplats och innergård. Ni som röker eller snusar, kasta inte fimpar eller prillor på marken utan ta hand om dem.
  • Sortera dina sopor och släng dem i korrekt behållare. Det är förbjudet att ställa sopor/saker på marken.
 • Utförligare regler för detta, samt föreningens trivselregler och stadgar, finns på vår hemsida.

Andrahandsuthyrning

Du kan endast hyra ut din bostadsrätt om du har ansökt och fått styrelsens godkännande. Din ansökan måste vara godkänd innan uthyrningen startar. Observera att otillåten andrahandsuthyrning kan medföra upphörande av ditt medlemskap i föreningen.

Andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till ”någon annan” under en begränsad period och för högst ett år i taget.

 • Hyra ut din lägenhet till närstående (med närstående avses – make, – förälder, – mor- och farförälder, – avkomling och avkomlings make, – syskon, syskons make och avkomling, och – dödsbo)
 • Om din lägenhet är svårsåld kan du få tillstånd av styrelsen att hyra ut lägenheten under en övergångsperiod, intyg som styrker detta som exempelvis uppdragsavtal som du och din mäklare har skrivit på bifogas i ansökan.
 • Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill prova att flytta ihop med någon. Som ”någon annan” räknas även närstående, till exempel syskon eller dotter/son.
 • Om du hyr ut för att arbeta eller studera på annan ort ska intyg som styrker detta bifogas i ansökan.
 • Om anledningen till uthyrning beror på att du ska provbo ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas.
 • Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt (för person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten) fyllas i.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir hyresgäst. Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med föreningen. Upprätta alltid ett avtal med din andrahandshyresgäst och bifoga den med din ansökan till styrelsen.  Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän styrelsen har skickat en bekräftelse till dig.

Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten gentemot föreningen. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan förstahandshyresgästen bli uppsagd. Det är också förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas till föreningen.

Om uthyrningen pågår längre än två år i följd, kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt gentemot förstahandshyresgästen. För att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt, ska man upprätta ett avtal om avstående från besittningsrätten. Avtalet ska godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Observera att om andrahandshyresgästen får besittningsrätt, gäller rätten endast gentemot förstahandshyresgästen, inte gentemot fastighetsägaren.

Läs mer på http://www.brfsurtso.se/andrahandsuthyrning/

Trapphus

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme.

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandsäkerhet och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får förvaras i trapphusen.

Rökning i trapphus, hiss och garage är förbjudet.

Namn på lägenhet, postfack, porttelefon och listan i entrén

Den boende ansvarar för att kontakta styrelsen och begära ett namnbyte. I ditt mejl till styrelsen@brfsurto.se ska du skriva ditt för- och efternamn, adress, lägenhetsnummer och datum för inflyttning.