Andrahandsuthyrning

Blanketter

Ansökan till styrelsen: Skicka en skriftlig ansökan till styrelsen@brfsurtso.se där du redogör för vem som ska hyra, hur länge och varför du vill hyra ut. Glöm inte dina kontaktuppgifter och lägenhetsnummer.

Ansökan till Hyresnämnden: Klicka här (.pdf)

Skriv ett avtal med hyresgästen enligt någon av de standardmallar som finns, exempelvis Hyresgästföreningens som du hittar här. (.pdf)

Bra information

Andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till ”någon annan” under en begränsad period och för högst ett år i taget.

  • Hyra ut din lägenhet till närstående (med närstående avses – make, – förälder, – mor- och farförälder, – avkomling och avkomlings make, – syskon, syskons make och avkomling, och – dödsbo)
  • Om din lägenhet är svårsåld kan du få tillstånd av styrelsen att hyra ut lägenheten under en övergångsperiod, intyg som styrker detta som exempelvis uppdragsavtal som du och din mäklare har skrivit på bifogas i ansökan.
  • Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill prova att flytta ihop med någon. Som ”någon annan” räknas även närstående, till exempel syskon eller dotter/son.
  • Om du hyr ut för att arbeta eller studera på annan ort ska intyg som styrker detta bifogas i ansökan.
  • Om anledningen till uthyrning beror på att du ska provbo ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas.
  • Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt (för person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten) fyllas i.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir hyresgäst. Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med föreningen. Upprätta alltid ett avtal med din andrahandshyresgäst och bifoga den med din ansökan till styrelsen.  Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän styrelsen har skickat en bekräftelse till dig.

Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten gentemot föreningen. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan förstahandshyresgästen bli uppsagd. Det är också förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas till föreningen.

Om uthyrningen pågår längre än två år i följd, kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt gentemot förstahandshyresgästen. För att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt, ska man upprätta ett avtal om avstående från besittningsrätten. Avtalet ska godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Observera att om andrahandshyresgästen får besittningsrätt, gäller rätten endast gentemot förstahandshyresgästen, inte gentemot fastighetsägaren.

Leave a Reply