Parkering

Brf Surtsö har 51 parkeringsplatser och 4 MC-platser i varmluftsgarage och 13 parkeringsplatser utomhus.

Policy för parkering

  • Fordonet ska vara godkänd i bilbesiktning, skattad, försäkrad och i kördugligt skick. Bilen får inte vara längre eller bredare än att den ryms inom parkeringsrutans markeringar.
  • Parkeringstillståndet ska placeras synligt på insidan av framrutan. Vid felparkering eller när giltigt parkeringstillstånd inte är synligt på fordonets framruta, kommer du att få en p-bot/kontrollavgift från bevakningsbolaget. Eventuellt klagomål på kontrollavgift gör du direkt till bevakningsföretaget.  Hyresgäst måste ställa bilen på annan plats/köra ut ur garaget vid uppmaning från föreningen t.ex. vid städning.
  • På grund av brandrisk får inga föremål förvaras i garaget.
  • Parkeringsplats följer inte med vid försäljning av lägenhet, p-plats går tillbaka till föreningen.
  • Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand. Dock får hyresgästens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning. Parkeringstillstånd ska då vara synligt.

Hyra en parkeringsplats
1. Mejla till Styrelsen, e-post: styrelsen@brfsurtso.se

2. Vid erbjudande om p-plats som du tackar ja till, skickar vår ekonomiska förvaltare Frubo två avtal för påskrift. Hyresavgift faktureras i samband med ordinarie avgift.
3. Styrelsen delar ut parkeringstillstånd som ska placeras synligt på insidan av framrutan.
4. Uppsägningstid är 1 månad. Exempel: Du säger upp platsen i mitten av april, sista dag blir 31 maj. Vill du säga upp p-platsen? Mejla Frubo, e-post info@frubo.se
Pris
Uthyrning sker per kalendermånad.
Parkeringsplats i varmluftsgarage, infart vid vändplan på Oddegatan:
 Bil: 650 kr/mån
 Bil och MC: 800 kr/mån
 MC: 300 kr/mån
Parkeringsplats utomhus på Surtsögatan:
 Bil: 400 kr/mån
Extern hyresgäst:
 Garage: 800 + moms kr/mån + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)
 Utomhus: 650 + moms, kr/mån + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)
Extra avgift för hyrestagare som sagt upp sin p-plats i garaget och ansöker om P-plats igen inför
vintern:
 Administrativ avgift/avgift för fakturering.
Extra parkeringsplats

Boende kan hyra en extra parkeringsplats. OBS! Detta gäller under förutsättning att det finns lediga p-platser.
Följande regler gäller för extra p-plats:
Uppsägningstid: en månad.
 Extra parkeringsplats blir uppsagd av föreningen:
o När en medlem som inte har en plats vill hyra parkeringsplats och det inte finns någon ledig p-plats.
o Den p-plats som blir uppsagd är den medlem som har haft en extra plats kortast tid.

Extra parkeringstillstånd
Det finns möjlighet att köpa extra parkeringstillstånd. Det kostar 30 kr/styck.
Så här köper du ett extra parkeringstillstånd:
1. Betala 30 kr till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108. Ta foto/kopia på bankgirering/betalningsbevis.
2. Mejla styrelsen@brfsurtso.se och be om extra tillstånd. Ange din adress, nummer på p-plats och bifoga betalningsbevis.
3. Styrelsen lämnar ett tillstånd till dig.

Fjärrkontroll

Boende kan köpa en fjärrkontroll för att öppna garageporten. Fjärrkontrollen är en förbrukningsvara och kan inte återlämnas vid uppsägning av p-platsen. Om fjärrkontrollen slutar fungera kan det bero
på att du behöver byta batterier. Två batterier typ CR2025.
Pris: 700 kr/st.

Garageöppnare

Så här köper du en fjärrkontroll
1. Fyll i dennaBeställning av fjärrkontroll till garaget och lämna den i föreningens postfack på Oddegatan 6 eller mejla till styrelsen@brfsurtso.se
2. Kostnaden läggs som engångsavgift på din inbetalningsavi för hyra av p-plats.
3. Styrelsen delar ut fjärrkontrollen till dig.
Gästparkering/tillfällig parkering
Medlem i Brf Surtsö har möjlighet att hyra en tillfällig p-plats i garaget för en gäst. OBS! Detta gäller
under förutsättning att det finns lediga p-platser.
 Du som bostadsägare hyr den tillfälliga p-platsen i ditt namn.
 Kostnad: 45 kr/dygn.
 Minsta uthyrningsperiod är ett dygn (24 timmar). Du kan inte hyra platsen mer än 14 dygn.
Exempel: om din gäst kommer på lördagskväll kl.19.00 så har du parkeringsplatsen fram kl.18.59
söndag kväll. Därefter börjar ett nytt dygn och en ny betalningsperiod.
Så här bokar du gästparkering

1. Mejla styrelsen@brfsurtso.se i god tid för att höra om det finns ledig gästparkering. Skriv ditt
namn, adress och från vilken dag + klockslag du vill boka gästparkering samt i hur många
dagar.
2. Efter bekräftelse från styrelsen betalar du avgiften för hyrestiden:
Betala till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108, meddelande gästparkering. Ta
foto/kopia på bankgirering/betalningsbevis.
3. Mejla styrelsen@brfsurtso.se och bifoga betalningsbeviset.
4. Styrelsen delar ut ett p-tillstånd för betald hyrestid. Tänk på att giltigt p-tillstånd ska placeras på insidan av bilens framruta.