Parkering

Brf Surtsö har 51 parkeringsplatser och 4 MC-platser i varmluftsgarage och 13 parkeringsplatser utomhus.

Uthyrning sker per kalendermånad.  Uppsägningstid: 1 månad. Exempel: Du säger upp platsen i mitten av april, sista dag blir 31 maj.

Under förutsättning att det finns lediga p-platser kan medlem hyra en extra parkeringsplats eller en tillfällig gäst p-parkeringsplats.   

 

Hyra en parkeringsplats

Om du vill hyra en parkeringsplats ska du skicka ett mejl till Styrelsen, e-post: styrelsen@brfsurtso.se

Pris

Varmluftsgarage, infart är vid vändplan på Oddegatan:

 • P-plats för Bil: 650 kr/mån

 • P-plats för Bil och MC: 800 kr/mån  

 • P-plats för MC: 300 kr/mån

 • P-plats för extern hyresgäst: 800 + moms, kr/mån + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)

 Extra avgift för återvändande hyrestagare av P-plats i garaget

Gäller endast hyrestagare som sagt upp sin P-plats i garaget och ansöker om P-plats igen inför vintern:

 • Administrativ avgift/avgift för fakturering: 438 kr.  

P-plats utomhus:

 • Bil: 400 kr/mån

 • Bil för extern hyresgäst: 650 kr/mån + moms  + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)

Extra parkeringsplats

Boende kan hyra en extra parkeringsplats, förutsatt att det finns lediga platser.

Följande regler gäller för extra p-plats:

 • Uppsägningstid: en månad.

 • Extra parkeringsplats blir uppsagd – När en medlem som inte har en plats vill hyra parkeringsplats och det inte finns några lediga, i garaget eller utomhus.

 • Den som har en extra plats kortast tid är den som först kommer att sägas upp.

 • Det finns möjlighet att köpa extra parkeringstillstånd. Det kostar 30 kr/styck

 • Så här gör du:
  1.Betala 30 kr per p-tillstånd till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108.
  2. Kontakta styrelsen och be om extra tillstånd. Ange din adress, parkeringsnummer och betalningsbevis.
  3. Styrelsen lämnar ett tillstånd i din brevlåda.

Fjärrkontroll
Du kan köpa en fjärrkontroll för att öppna garageporten. Fjärrkontrollen är en förbrukningsvara och kan inte återlämnas vid uppsägning av garageplatsen.

Pris: 600 kr/st. Debiteras av FRUBO AB som engångsavgift som kommer på din inbetalningsavi för hyra av p-plats

Om garageportens fjärrkontroll slutar fungera kan det vara batteriet. Ändra batteriet själv. Du behöver två batterier typ CR2025.

 

Garageöppnare

Beställ
Beställning av fjärrkontroll till garaget

Lämna ifylld beställningsblankett i föreningens postfack på Oddegatan 6.

Gästparkering/tillfällig p-parkering
Medlem i Brf Surtsö har möjlighet att hyra en p-plats i garaget för besökare (släkting, gäst, bekant) som kommer på besök. OBS! Detta gäller under förutsättning att det finns lediga p-platser.

Du som bostadsägare hyr den extra p-platsen i ditt namn och minsta uthyrningsperiod är ett dygn (24 timmar). Du kan inte hyra platsen mer än 14 dygn. Kostnad är 45 kronor per dygn.

Exempel: om din gäst kommer på lördagskväll kl.19.00 och stannar till 01.00 så får gästen stå fram till kl.19.00 söndag kväll. Därefter börjar ett nytt dygn och en ny betalningsperiod med 45 kr.

Så här bokar du gästparkering

 1. Kontakta Styrelsen i god tid för att boka en p-plats. Skicka ett mejl till styrelsen@brfsurtso.se, skriv ditt namn samt antal dagar du vill boka gästparkering.
 2. Betala in senast tre dagar före hyrestiden, så att styrelsen kan se betalningen på föreningens bankkonto.
 3. Betala till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108. Pris: 45 kr/dygn.
 4. Ta kopia på bankgirering/betalningsbevis. Bifoga detta i ett mejl till styrelsen@brfsurtso.se
 5.  Styrelsen delar ut ett p-tillstånd för den tid du som du har betalat för. Tänk på att Q-park bötfäller bilar som inte respekterar tiden.