Kategoriarkiv: Nyheter

Container – Grovsopor

Container finns uppställd mellan 22-24 oktober 2017. Vänligen respektera dessa datumen!
Det är bara boende i BRF Surtsö som får kasta brännbart material i den.

  1. Bara brännbart får kastas!
  2. INGA stora saker som soffor eller bokhyllor får kastas!
  3. Elektroniska apparater får INTE kastas i container!

 

Styrelsen BRF Surtsö

VIKTIGT MEDDELANDE angående värme och ventilationssystemet

I augusti och september 2017 kommer IKANO att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker i två etapper för varje trapphus.

Den första etappen innebär att värmebatterier byts ut i alla lägenheter. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste IKANO ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. Styrelsen kommer att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

ETAPP 1 – Byte av ett antal värmebatterier inom trapphusen

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Lägenhetsinnehavaren behöver inte vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp. De boende kan komma att uppfatta tryck i lägenheten och viss kondens då ventilationen är avstängd.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:

Oddegatan 6 och Surtsögatan 3 21  Augusti – 2 September, veckorna 34 och 35
Skagafjordsgatan 5 och Skagafjordsgatan 3 4  – 15 September, veckorna 36 och 37

 

ETAPP 2 – Injustering av luftflöden, med tillträde till varje lägenhet

I etapp 2 skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in och kontroll av funktion av lägenhetstermostaten göras. Det innebär att IKANO måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter under två dagar. IKANO måste kunna komma åt alla inblåsnings-ventiler och utblåsningsventiler med trappstege. Lägenhetsinnehavaren ser till att

  • Det är fritt från möbler framför inblåsnings – och utblåsningsventiler i samtliga rum.
  • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen

Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:

Oddegatan 6 Sep 07 och 08
Surtsögatan 3 Sep 14 och 15
Skagafjords gatan 5 Sep 21 och 22
Skagafjords gatan 3 Sep 28 och 29
  • Efter denna injustering får varken inblåsnings- eller utblåsningsventiler röras, eftersom det då blir obalans i systemet.
  • Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Lägenhetsinnehavaren måste betala den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Här finns även information om hur värmereglaget – donet på väggen ska fungera.

Styrelsen för Brf Surtsö

Månadsvis mätning av värme och vatten på betalningsavierna from 1 oktober 2016

Fram till idag har alla boende inom Brf Surtsö blivit debiterade var tredje månad för värme och vatten. Debitering för perioden juni -augusti kommer att debiteras på oktoberavin

Från och med oktober kommer det att ske en månadsvis avläsning som läggs på nästa månads avi. Avläsning för september kommer att debiteras novemberavin och så vidare.

Förbrukningen varje månad har då bara en avgift och avgiftsavierna varierar varje månad med olika belopp jämfört med de avgiftsavier de boende har idag med en kostnad för boendeavgiften och en kostnad för värme/vattenschablon.

De medlemmar som har autogiro kommer även att få hem pappersavier. Styrelsen och Frubo AB vill att så många medlemmar som möjligt ansluter sig till e-faktura för enkelhetens skull men även för att föreningen inte ska få ökade kostnader pga ökad aviseringsfrekvens. Anslutningen till e-faktura gör man via den egna internetbanken. Observera att det på avierna står Frubo AB istället för till föreningens konto. Frubo AB har skrivit under avtalet om e-faktura med Bankgirocentralen. Autogiro kommer att upphöra automatiskt vid övergången till e-faktura.