Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD-Juni 2019

Ny medlem                                                     Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/ Radonmätningen Radonmätning genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 20 januari och 20 mars 2019. Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3. Mätningen visar halter betydligt under gränsvärdet. Följande planeras att ske under…

Motion till årsstämman

Årsstämman för Brf Surtsö Kista Gård äger rum onsdagen 8 maj 2019.Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid. Som medlem har du möjlighet att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Ett förslag kallas motion. Din motion ska vara skriftlig och vara formulerad som ett förslag som medlemmarna kan rösta om.…