TRIVSELSREGLER FÖR BRF SURTSÖ KISTA GÅRD

Dessa regler är grunden till ett tryggt och säkert boende. De är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och miljöskydd.
Våra trivselregler uppdateras regelbundet. Aktuell version finns på föreningens hemsida.

Trivselregler_Rulesofconduct

Du som medlem äger en andel i föreningen, men det är föreningen som äger byggnaderna. Du har vad som kallas för

nyttjanderätt till lägenheten. Medlemmarna delar solidariskt på kostnaderna i proportion till lägenheternas storlek. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

De gemensamma ytorna som garage, utemiljö och utemöbler delas med Brf Odde.

Ansvar

Alla ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa vår gemensamma trivsel. Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar och trivselregler.

Reglerna gäller inte bara dig som medlem. Även familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare omfattas. Du som medlem är ansvarig mot föreningen.

Om reglerna inte följs kan styrelsen agera med olika medel som exempelvis varningar, anmodan och uppsägning. Styrelsen måste först uppmana den som bryter mot reglerna att följa dem. Följs inte reglerna efter uppmaningen kan det bli fråga om uppsägning.

Trivselregler A-Ö:

Allmän aktsamhet

 • Var rädd om och vårda den egna lägenheten och föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar ska du kontakta styrelsen eller tekniska förvaltaren, se anslagstavlan i entrén och på föreningens hemsida. Endast Styrelsen har rätt att beställa underhåll och reparationer.

Andrahandsuthyrning

 • Uthyrning i andrahand kräver styrelsens godkännande.
 • Ifylld ansökan om andrahandsuthyrningen ska vara inlämnad minst 6 veckor innan uthyrningens start. Ange skäl till varför du vill hyra ut din lägenhet. Blankett finns på föreningens hemsida. Medlem har ansvarar för att informera hyresgäst om trivselreglerna samt se till att hemförsäkring och brandlarm finns.

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning via Airbnb eller liknande. Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra upphörande av medlemskapet. Se hemsidan, stadgar och Bostadsrättslagen.

Balkong/uteplats

Inglasning av balkong kräver tillstånd av styrelsen. Föreningen har avtal med Balkong Rutan AB. Ingen annan leverantör av balkonger är tillåten och godkänns inte av styrelsen, enligt beslut på årsstämman 2015.

Visa hänsyn till dina grannar! Tänk på att:

 • Placera blomlådor på insidan av balkongräcket.
 • Vara försiktig när du vattnar blommor och städar din balkong, Se till att inte vatten rinner ned till grannen under på dennes balkong/uteplats.
 • Undvika att röka på balkong/uteplats. Din granne kan uppleva röken som mycket störande.
 • Grillning med elgrill är tillåtet på balkong/uteplats.
 • Du ansvarar för att hålla rent och skotta bort snö.

Du får inte:       Använda grill med kol, briketter eller gas.

Förvara föremål permanent på balkongen/uteplats som inte är utemöbler.

Montera parabolantenn på balkongräcken, på fasad, fönster- eller dörrkarmar.

Skaka mattor etc.

Placera blomlådor på utsidan av balkongräcket.

Slänga fimpar, snus eller andra sopor. Du ska ta hand om dem själv.

Barnvagnar och leksaker

Placera barnvagn i lägenheten eller i avsett rum i källarplanet. Föräldrar ska samla ihop leksaker och ta hem dem.
Observera, bollspel inte är tillåtet på innergården.

Brandskydd

 • Ur brandskydds- och utrymningsskäl ska trapphus och övriga gemensamma utrymmen hållas fria. Inga lösa föremål får finnas.
 • Rökning är förbjuden i trapphus, garage och i övriga gemensamma utrymmen.
 • Endast grillning med elgrill är tillåten på balkong/uteplats.

Cyklar, mopeder och rullatorer

 • Cyklar ska stå i ställ utanför entrén eller i cykelrummet, Oddegatan 6.
 • Moped får stå i cykelställen utanför entrén. El-driven moped kan stå i cykelrummet.
 • Placera rullator i avsett rum i källarplanet.

Dörrmatta

Det är förbjudet att placera en matta framför dörren till din lägenhet pga. att den utgör en brandrisk.

Felanmälan

Anmäl fel eller skador i lägenheten, gemensamma utrymmen eller på innergården. Se hemsidan, Felanmälan. En jourutryckning är dyr för föreningen, så ring endast jouren i de fall felet inte kan vänta till nästa vardag. Om felet ligger inom medlemmens ansvarsområde (se stadgarna) blir du debiterad för kostnaden för utryckningen. 

Förråd

 • Ditt källarförråd ska vara låst med hänglås även om det inte utnyttjas.
 • Undvik att förvara stöldbegärliga saker i förrådet.
 • Du får inte förvara brandfarliga vätskor i förrådet.
 • Det är förbjudet att ställa saker utanför förrådet eller i källargångarna pga. brandrisk.

Förändringar i lägenheten

 • Varje medlem ansvarar för att underhålla sin bostadsrätt i enlighet med stadgarna. Du får göra mindre förändringar, t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp och byta vitvaror i kök.
 • Mer omfattande ändringar kräver tillstånd av styrelsen. Meddela styrelsen senast 15 dagar före arbetets start.
 • Visa hänsyn till dina grannar när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.
 • Renovering med t.ex. borr och hammare får utföras under en begränsad tid på dagen.
  Vardagar 07:00-19:00. Helger 10:00-19:00. Inga arbeten på röda helgdagar (t.ex. julhelgen).

Garaget

Garageplats är endast avsedd för parkering av bil och MC.
Det är förbjudet att:       Förvara brandfarliga vätskor eller saker på din parkeringsplats.

Ha bilen på tomkörning i garaget.

Tvätta och reparera bilen i garaget.

Röka i garaget.

Gemensamma kostnader

Vi alla bidrar till föreningens ekonomi.

 • Var sparsam med vattenförbrukning. T.ex., byt kranpackning vid behov.
 • Individuell mätning gäller för alla.
 • Det är förbjudet att ställa sopor och grovsopor bredvid sopstationerna. Det medför extra kostnader för medlemmarna/föreningen.

Grillning

 • Endast elgrill är tillåtet på balkong, uteplats och innergård.
 • Grillning med kol, briketter och gas är förbjudet inom hela innergården. Vi föreslår att du som vill grilla med kol går till den närliggande Kistagårdsparken.
 • Visa hänsyn till grannar med allergiska besvär i luftvägarna och barnen som är känsliga för grill-os.

Husdjur

 • Djurägare ska övervaka att husdjuren inte stör eller förorenar inom vårt boendeområde.
 • Det är förbjudet att rasta husdjur i planteringar, på gräsmattor och på barnens lekyta.
 • Du ska plocka upp djurens avföring/spillning (om en olycka skulle inträffa).

Innergården

 • Visa hänsyn! Innergården med gräsmatta och lekyta är en plats för avkoppling och samvaro.
 • Var rädd om de nyrenoverade möblerna.
 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar etc. samlas ihop efter dagens slut.
 • Bollspel är inte tillåtet på innergården.
 • Tänk på att hög ljudnivå (t.ex. röster, skratt, skrik och musik) stutsar bland husen.

Lägenhetsunderhåll

 • Medlem ansvarar själv för underhåll av sin lägenhet. Annars gäller bostadsrättsföreningens stadgar.
 • Föreningen ansvarar för det som inte syns, t.ex. rör och vatten fram till ytskiktet.

Matning av fåglar/djur

Det är förbjudet att lägga ut mat inom vårt område p.g.a. att det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Markiser

 • Markis får endast sättas upp efter tillstånd av styrelsen.
 • Färgnyans och hur markis sätts fast bestäms av styrelsen.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp/fästa parabolantenn på balkongräcken eller montera dem på fasad eller på fönster- eller dörrkarmar.

Parkering

 • På grund av brandrisk får inga föremål förvaras på p-plats. Det är inte tillåtet att ”meka”, byta däck eller tvätta fordonet.
 • Vid städning och underhåll är du skyldig att flytta på bilen. Styrelsen är inte ansvarig för att hitta ersättningsplats.

Rökning

Visa hänsyn vid eventuell rökning på balkong/uteplats. Du måste ta hand om dina fimpar, de får inte lämnas på marken. Tänk på att barn kan plocka upp fimpar och stoppa dem i munnen.

På grund av brandrisken är det förbjudet att röka, kasta fimpar eller snus i våra gemensamma utrymmen.

Skadedjur

Agera snabbt vid angrepp av t.ex. mjölbaggar, möss/råttor för att förhindra att de sprider sig till andra lägenheter. Föreningen har försäkring för sanering av skadedjur. Se hemsidan: Felanmälan/Skadedjur.

Skadegörelse

Vänligen var uppmärksam på skadegörelse, klotter eller misstanke om brott. Ring polisen 114 14 för att lämna tips eller anmäla brott. Ring polisen 112 vid pågående brott/fara för liv och egendom.

Sopsortering

Låt oss hjälpas åt att hålla vårt kvarter rent och snyggt! Det ger en ökad trivsel för oss och ett positivt intryck för besökare.

Sortera dina sopor enligt instruktionerna och lägg dem i rätt behållare. Om en behållare är full ska du gå till nästa!
Du får INTE ställa sopor på golvet/marken – det är förbjudet.

Grovsoprum finns i garaget vid Skagafjordsgatan 3. Öppet 18:00-20:00 sista söndagen i månaden.

Här kan du slänga grovavfall, elavfall, lysrör och små batterier.

Du får INTE kasta miljöfarligt avfall (t.ex. färg, kemikalier, olja), kylskåp, möbler, byggavfall, bildäck.

Du ska på egen bekostnad lämna dessa på en återvinningscentral, t.ex. i Bromma eller Upplands Väsby.

Störande ljud/störande beteende

Vänligen respektera dina grannars möjligheter att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att störas av t.ex. höga röster, musik eller skratt. Tänk på att ljudet sprider sig lätt mellan husen och att dina grannar kan bli störda.

 • Visa hänsyn både i lägenhet, trapphus och hiss som utomhus på balkong, uteplats och innergård.
 • I möjligaste mån, tystnad mellan 22:00-07:00 i lägenhet och innergård.
 • Om du ska ha fest – informera grannarna med en lapp i porten.
 • Renovering med t.ex. borr och hammare får ske en viss tid. Se även Förändringar i lägenheten.
  Störande ljud av renovering får utföras under en begränsad tid på dagen:
  Vardagar 07:00-19:00. Helger 10:00-19:00. Inga arbeten på röda helgdagar (t.ex. julhelgen).

Om du blir störd så bör du prata med grannen. Om ett vänligt påpekande inte hjälper, mejla klagomål till Styrelsen.

Säkerhet

 • Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att entrédörrar, garageportar och dörrar till förråd är ordentligt låsta. Kontrollera att entréporten och garageporten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in okända i fastigheten. Besökande ska släppas in via porttelefonen.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Testa att den fungerar och byt batteri varje år!
 • Du får inte grilla med kol- eller gasgrill på balkong, uteplats och innergård.
 • Visa hänsyn om du röker på balkongen. Ta hand om dina fimpar.
 • Du får inte röka utanför entréer eller t.ex. i trapphus, hissar, källare, cykelrum och garage.
 • Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarförrådet.
 • Förbjudet att förvara brandfarliga och explosiva ämnen i källare, lägenhet eller på balkongen.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Trapphus

Ur brandskydds- och utrymningssynpunkt ska trapphus samt övriga öppna gemensamma utrymmen hållas fria. Inga lösa föremål får finnas. Rökning är förbjudet i trapphus, hiss och garage och övriga gemensamma utrymmen.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga på Skagafjordsgatan 3.

 • Följ anvisningarna. Du måste städa tvättstugan efter användning.
 • Glöm inte att stänga fönstret i tvättstugan!

Ventilation

Lägenheterna är utrustade med recirkulerande köksfläkt med kolfilter. Byt filtret ungefär var sjätte månad. Om du inte byter filtret fungerar fläkten sämre, det samlas fett i luftkanalen och matos i lägenheten.

För att undvika att matlagningslukt sprider sig till dina grannar: använd köksfläkten och ha ett fönster lite öppet under en kort stund när du använder spis och ugn.

Vad händer om reglerna inte följs

Om inte stadgar och regler följs kan styrelsen i allvarliga fall pröva rätten till medlemskap, det vill säga om du ska få bo kvar. 

 ______________________________________________________________________________

 RULES OF CONDUCT FOR BRF SURTSÖ KISTA GÅRD

These rules are the basis for safe and secure accommodation in our association. They are a complement to the association’s statutes, general rules of procedure and current laws and regulations in health and environmental protection. Our rules of conduct are updated regularly. The current version is available on the association’s website.

You as a member own a share in the association, but it is the association that owns the buildings. You have what is called right of use of the apartment. The members share the costs in solidarity in proportion to the size of the apartments. You not only have the right to use a home in the association’s house but also obligations towards the association and other members.

The common areas such as garage, outdoor environment and outdoor furniture are shared with Brf Odde.

Responsibility

Everyone is responsible for the order and contributes to creating our common well-being. Everyone is obliged to comply with the association’s statutes and rules of conducts.

The rules do not only apply to you as a member. Family members, guests, residents, sublets and craftsmen are included. You as a member are responsible to the association.

If the rules are not followed, the Board can act with various means such as warnings, requests and termination. The Board must first urge anyone who breaks the rules to follow them. If the rules are not followed after the request, there may be a question of termination.

Rules of Conducts A-Z:

Apartment maintenance

 • Member are responsible for the maintenance of their apartment. Otherwise, the rules of the association apply.
 • The association is responsible for what is not visible, e.g. pipes and water to the surface layer.

Awnings

 • An awning may only be mounted only after permission of the Board.
 • The colour tone and how to mount the awning is determined by the Board.

Baby carriages and toys

Baby carriages should be placed in designated room in the basement. Parents should collect toys and bring them home.
Please note, ball games are not allowed in the courtyard.

Balconies and patios

Glazing of balconies requires permission of the Board. The Board has an agreement with Balkong Rutan AB. No other suppliers of balconies are allowed and will not be approved by the Board. This decision is made at the annual meeting 2015.

Show consideration to your neighbours! Keep in mind that:

 • Place flower boxes on the inside of the balcony railing.
 • Be careful when watering flowers and cleaning your balcony. Make sure that water does not run down to the neighbour below on his balcony/patio.
 • Avoid smoking on the balcony/patio. Your neighbour may find the smoke very disturbing.
 • Barbecue with electric grill is allowed on the balcony/patio.
 • You are responsible for keeping clean and shovelling away snow.

You cannot:      Barbecuing with grill with charcoal, briquettes or gas.

Store items that is not outdoor furniture permanently on the balcony/patio.

Mount the satellite dish on the balcony railing, on the facade, window or door frames.

Shake carpets etc.

Place flower boxes on the outside of the balcony railing.

Throw away trash, snuff or other garbage. You have to take care of them yourself.

Barbecuing – charcoal is forbidden

 • Only barbecuing with electric grill is allowed on the balcony, patio and courtyard.
 • Barbecuing with charcoal, briquette and gas are forbidden throughout the courtyard. We suggest that you visit the nearby park Kistagårdsparken if you wish to barbecue with charcoal.
 • Show respect for neighbours with allergic problems and children who are sensitive to the smoke of barbecuing.


Bicycles, scooters and walkers

 • Bicycles must be stored in stands outside the entrance or in the bicycle room, Oddegatan 6.
 • Moped may be placed in the bicycle stands outside the entrance. Electric moped may be stored in the bicycle room.
 • Walkers should be placed in the designated room at the basement floor.

Changes in the apartment

 • Each member is responsible for maintaining their apartment in accordance with the statutes. You may make minor changes in the apartment, e.g. add new floors, set up new cabinets and replacing appliances in the kitchen.
 • More extensive changes require permission from the Board. Notify the Board no later than 15 days before the start of the work.
 • Show consideration for your neighbours when performing noise-disturbing work in the apartment.
 • Renovation with e.g. drilling and hammering may take place a limited time of the day.

Weekdays: 07:00-19:00. Weekend: 10:00-19:00. No work on red holidays (e.g. Christmas weekend).

Courtyard

 • Show consideration! The courtyard with lawn and play area is a place for relaxation and togetherness.
 • Take care of the newly renovated furniture.
 • Parents are responsible for the children’s toys, bicycles are being collected after the end of the day.
 • Ball games are not allowed in the courtyard.
 • Remember that high noise levels (e.g. voices, laughter, screams and music) are circulating among the houses.

Damage

Please pay attention to vandalism, graffiti or suspected crime. Call the police 114 14 to give tips or report crimes. Call the police 112 in the event of an ongoing crime/danger to life and property.

Disturbing noise/disturbing behaviour

Please respect your neighbours’ opportunities to stay, relax and sleep in the apartment without being disturbed by e.g. loud voices, music or noise. Keep in mind that the noise spreads easily between the houses and that your neighbours can be disturbed.

 • Show consideration both in the apartment, stairwell and elevator as outdoors on the balcony, patio and courtyard.
 • Disturbing noise must not occur after 22:00 in the evening until 07:00 in the morning.
 • If you are having a party – inform the neighbours with a note at the entrance.
 • Renovation with e.g. drilling and hammering may take place at certain times, please see Changes in the apartment. Disturbing noise of renovation can be performed for a limited time of the day:

Weekdays: 07:00-19:00. Weekend: 10:00-19:00. No work on red holidays (e.g. Christmas weekend).

If you are disturbed, you should talk to the neighbour. If a friendly talk does not help, email complaints to the Board.

Doormat

It is forbidden to place a carpet in front of the door of your apartment due to the risk of fire.

Error report
Report faults or damage in the apartment, common areas or in the courtyard. See the website, Felanmälan. An emergency call is expensive for the association, so only call the emergency service in cases where the error cannot wait until the next weekday. If the error is within the member’s area of ​​responsibility (see the statues), you will be charged for the cost of the call.

Feeding the birds/animals

It is forbidden to put food within the premises because it can attract rats and other pests.

Fire protection

 • For fire protection and evacuation reasons, stairwells and other common areas must be kept free. No loose objects may be present.
 • Smoking is prohibited in stairwells, garages and other common areas.
 • Barbecue with electric grill is allowed on the balcony/patio.

Garage

Garage lot is only intended for parking of cars and motorcycles.

It is forbidden to: Store flammable liquids or items in your parking lot.

Have the car idling in the garage. Washing or repairing a car in the garage. Smoking in the garage.

Garbage and recycling

Let us help keep our neighbourhood clean and tidy! It gives an increased well-being for us and a positive impression for visitors.

Sort your garbage according to the instructions and put it in the correct container. If one container is full, go to the next! You CANNOT place garbage on the floor/ground – it is forbidden.

Grovsoprum are located in the garage by Skagafjordsgatan 3.

Open 18:00-20:00 the last Sunday of the month.

Here you can dispose of bulky waste, electrical waste, fluorescent lamps and small batteries.

You CANNOT dispose of environmentally hazardous waste (e.g. paint, chemicals, oil), refrigerators, furniture, construction waste, car tires.

You must leave these at your own expense at a Recycling Center, e.g. in Bromma or Upplands Väsby.

General carefulness

 • Be careful and take good care of the apartment and the association’s property. Costs for maintenance and repairs of the property are paid jointly by everyone.
 • If acute repairs occurs, you should contact the Board or the technical manager (see the bulletin board at the entrance and the association´s website). Only the Board has the authority to order maintenance and repairs.

Laundry

The association has a laundry room on Skagafjordsgatan 3.

 • Follow the instructions. You must clean the laundry room after use.
 • Do not forget to close the window in the laundry room!

Parking

Due to the risk of fire, no objects may be stored in the parking lot. It is not permitted to e.g. change tires or wash the vehicle.

You are obliged to move the care for cleaning and maintenance, The Board is not responsible for finding a replacement place.

Pets

 • Pet owners must make sure that the pets do not disturb or pollute within our living area.
 • It is forbidden to walk the pets in flower beds, on lawns and in the children’s play area.
 • Bring a plastic bag and pick up the poop (if an accident occurs).

Pests

If you find pests, e.g. flour beetles, mice/rats, please act quickly in order to prevent them from spreading to other apartments.
Brf Surtsö has insurance for the remediation of pests. See the website: Felanmälan/Skadedjur.

Satellite dishes

It is not allowed to mount satellite dish on e.g. the balcony railings, the façade, windows or on door frames.

Shared expenses

We all contribute to the association’s finances.

 • Be economical with the water consumption. E.g. replace the tap seal if necessary.
 • Individual measurement applies for all.
 • It is forbidden to place garbage and waste beside the containers. It involves additional costs for the association/members.

Security

 • From a security point of view, it is important that entrance doors, garage doors and storage doors are properly locked. Check that the entrance door and garage door lock after entering and exiting.
 • Do not let strangers into the property. Visitors must be admitted via the intercom.
 • Your apartment must be equipped with a smoke alarm. Test that it works and change the battery each year!
 • You cannot barbecue with charcoal, briquette or gas on the balcony, patio and courtyard.
 • Show consideration if you smoke on the balcony. Take care of your cigarette butts.
 • You cannot smoke outside entrances or e.g. in stairwells, elevators, basements, bicycle rooms and garage.
 • Do not store theft-prone property in the basement storage.
 • It is forbidden to store flammable and explosive substances in the basement, apartment or on the balcony.
 • Feel free to notify neighbours or the Board if you will be out of town for a long time.

Smoking

Show consideration when smoking on the balcony/patio. You must take care of your cigarette butts, they cannot be left on the ground. Keep in mind that children can pick up cigarette butts and put them in their mouths.

Due to the risk of fire, it is forbidden to smoke, throw cigarettes or snuff in the common areas.

Stairwell

From a fire protection and evacuation point of view, stairwells and other common areas must be kept free. No loose objects may be present. Smoking is prohibited in stairwells, elevators and garages and other common areas.

Storage units

 • Your storage should be locked with padlocks even if it is not used.
 • Avoid storing the theft-prone items in the storage.
 • Do not store flammable liquids in the storage.
 • It is forbidden to place or leave things outside the storage/in the aisles due to the risk of fire.

Subletting

 • Subletting requires the board’s approval.
 • The filled application for subletting must be submitted at least 6 weeks before the start of the rental. Specify reasons why you want to rent out your apartment. The form is available on the association’s website. The member is responsible for informing the tenant about the conduct of rules and ensure that home insurance and fire alarms are available.

The association does not allow short-term rental through services like Airbnb. Unauthorized subletting may result in termination of membership. See website, statues and Bostadsrättslagen.

Ventilation

The apartments are equipped with a recirculating kitchen fan with carbon filter. Replace the filter approximately every six months. If you do not change the filter, the fan works worse, grease accumulates in the air duct and food is stored in the apartment.

To prevent the smell of cooking from spreading to your neighbours: use the kitchen fan and keep a window slightly open for a short while when using the stove and oven.

What happens if the rules are not followed

If statutes and rules are not followed, the Board can in serious cases consider the right to membership, i.e. whether you should be allowed to stay.