Dessa regler ska ses  som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och vår gemensamma trivsel, och inte som pekpinnar.

Ett utskriftsvändligt pdf-dokument finns här.

 

1. Allmän aktsamhet
Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av det som enligt stadgarna inte ingår i underhåll och reparationer av lägenheter betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar tag kontakt med någon i styrelsen eller med tekniska förvaltaren enligt kontaktuppgifter i information på anslagstavlan i entrén. Endast styrelsen har rätt att beställa underhåll och reparationer.

2. Om säkerhet
Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte in någon okänd i husen. Berätta inte portkoden för någon okänd.
Lämna inte förråd olåsta och om du har cykel i förrådet, lås den.
Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
Vid framförande av fordon inom fastigheten, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.

3. Gemensamma kostnader
Var sparsam med vattenförbrukning. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för kallvatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla gemensamt.

4. Balkonger och uteplatser
Balkonger och uteplatser får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/uteplatsmöblering,
b) skakning av mattor,
c) på balkong får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket.

Tänk också på att inte slänga fimpar från balkongen.

5. Grillning
Visa dina grannar hänsyn om du skall grilla. Grillning på balkong eller egen uteplats är tillåten endast med el- och gasolgrill försedda med med lock. Prata gärna med dina grannar innan du skall grilla på sådan plats. VI föreslår Kistagårdsparken om man vill grilla utan att eventuellt besvära grannar.

6. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att rester kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar ska förvaras i cykelförråd.
Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i entréer eller i trapphus.

8. Leksaker, cyklar, etc
Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar, etc samlas ihop efter dagens slut och antingen förvaras i lägenhetsförråd eller på anvisad förvaringsplats.

9. Sop- och avfallshantering
Bostadsrättsföreningen källsorterar sopor och avfall. På kärl för sopor och avfall finns information vad som får kastas i respektive kärl. Sopor och avfall i fel kärl eller sådant som inte får kastas i kärlen innebär stora extra kostnader för bostadsrättsfördelningen. Av bild och text på sop- och avfallskärl framgår vad som får kastas i respektive kärl.
Annat avfall, exempelvis el- och elektronikavfall samt skrymmande saker, än sådant som får kastas i bostadsrättsföreningens kärl, ansvarar var och en för att det transporteras till miljöstation.

Lämna INTE sopor utanför sopkärl. Är det fullt, gå till nästa. Är öppningen på kärlet för litet, dela upp dina sopor och släng dem bit för bit.

10. Förråd
I förråd får inte förvaras brandfarliga vätskor. Undvik att förvara stöldbegärliga saker i förråd.

11. Parabolantenner
Det är inte tillåtet att sätta upp/fästa parabolantenn på balkongräcken eller på fasad eller på fönster- eller dörrkarmar.

12. Markiser
Markis får sättas upp endast efter tillstånd av styrelsen. Färgnyans och hur markis sätts fast bestäms av styrelsen.

13. Störningar
Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i lägenheten, i entréer och i trapphus. Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen är extra angeläget att vara tyst. Om du ska ha fest – informera grannarna i förväg.

14. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning.

Ha din hund kopplad.

15. Andrahandsuthyrning
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar.

Tänk på att styrelsen måste godkänna andrahandsuthyrning och att förfrågan behöver komma in skriftligt.

16. Lägenhetsunderhåll
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten, exempelvis lägga nya golv, sätta upp nya skåp och byta vitvaror i kök. Mera omfattande åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Kontakta styrelsen innan du sätter igång. Ta också hänsyn till dina grannar når du utför bullerstörande arbeten i lägenheten

18. Ljud
Respektera dina grannars möjlighet att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att störas av
hög musik, buller eller annat oväsen.

  • Skall du exempelvis ha fest, informera dina grannar i god tid.
  • Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att t.ex. använda hushållsmaskiner, spela högmusik (trådlösa hörlurar är en utmärkt lösning) eller använda borrmaskin under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.
  • Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen får inte störande arbeten förekomma.
  • Tänk på att ditt golv är grannens tak.

Om du blir störd är det bäst att du själv först talat med den som stör. Om ett vänligt påpekande inte hjälper, kan klagomål framföras till styrelsen. Sådana klagomål skall framföras skriftligen.

19. Rökning
Rökning ar förbjudern i fastighetens allmänna utrymmen på grund av brandrisk. Röker du utanför fastigheten, tänk på att dina grannar kan ha öppna fönster. Av hänsyn till allergier och allmän trivsel föreslår vi att du går en bit bort från fastigheten när du röker samt att du tar hand om dina fimpar.

Släng inte fimpar på marken eller utanför balkongen då dessa lätt kan hamna på din grannes balkong/uteplats.