Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma 2021 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Dag: torsdag 3 juni 2021Tid: kl. 18:30 – 19:00Plats: innergården Dagordning Öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av dagordningen Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens…

Motion till årsstämman Brf Surtsö Kista Gårds

Motion till årsstämman Brf Surtsö Kista Gårds årsstämma är planerat till torsdagen 3 juni 2021, kl. 18:30 på innergården (håll avstånd). Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid. Som medlem kan du lämna ett förslag till en förändring/förbättring som årsstämman ska fatta beslut om. Ett förslag kallas motion. Din motion/ditt förslag…