Nu finns det möjligheter att hyra tomma p-platser i garaget för släktingar, gäster eller bekanta som kommer på besök. Du som bostadsägare hyr den extra p-platsen i ditt namn och minsta uthyrningsperioden är ett dygn (24 timmar). Du kan inte hyra platsen mer än 14 dygn. Kostnad per dygn är 45 kronor.

T.ex. om du har en gäst som kommer på en lördagskväll kl.19.00 och stannar till 01.00 får gästen stå fram till kl.19.00 söndag kväll. Därefter börjar ett nytt dygn och en ny betalningsperiod med 45 kr.

Så här gör du:
1. Kontakta styrelsen i god tid på mejlen för att boka en p-plats och antal dagar
2. Betala in senast tre dagar före hyrestiden så att man kan se betalningen på föreningens bankkonto.
3. Betala till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108.
4. Styrelsen delar ut ett P-tillstånd till dig för den tiden som du har betalat för
5. Q-park bötfäller bilar som inte respekterar tiden.