Hur du sorterar dina sopor

Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen. Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan. Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral Skrymmande sopor/avfall som…

Vägbommen och nyckelhantering

Styrelsen har tillsammans med Brf Odde’s styrelse beslutat förse infarten till innergården med en låst vägbom, främst i syfte att minska trafiken inne på gården. Nu är bommen på plats och styrelsen har ett antal nycklar som kan lånas ut till boende som behöver tillgång till innergården, till exempel vid flytt. För att få låna en…

Ny teknisk förvaltare

Brf Surtsö har tecknat avtal med CEMI gällande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Detta avtal gäller från 1:a september. CEMI kommer framöver även hantera service och felanmälan. Ikano Eftermarknad fortsätter hantera eventuella garantiärenden och åtgärder för besiktningarna. Obs! Du som medlem debiteras för ärenden som är självförvållande/handhavandefel eller inte omfattas av garantin.   Kontaktuppgifter CEMI CEMI telefonnummer: 0774-400 990…