Sophantering

Sophantering

Information till Sophantering

Read More

P-platser och garage

P-platser och garage

Infomation till P-platser och garage

Read More

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Read More

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN​​ Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD​​​januari 2020​ Ny medlem​​​​ Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/ Tvättstugan Från och med 2020-01-16 bokar du tvättstugan med din nyckeltagg på den digitala bokningstavlan som sitter utanför tvättstugan. Inom kort kommer låset till tvättstugan att bytas ut, så du kan inte använda din lägenhetsnyckel. TaggarAlla medlemmar…

Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD-Juni 2019

Ny medlem                                                     Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/ Radonmätningen Radonmätning genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 20 januari och 20 mars 2019. Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3. Mätningen visar halter betydligt under gränsvärdet. Följande planeras att ske under…

Motion till årsstämman

Årsstämman för Brf Surtsö Kista Gård äger rum onsdagen 8 maj 2019.Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid. Som medlem har du möjlighet att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Ett förslag kallas motion. Din motion ska vara skriftlig och vara formulerad som ett förslag som medlemmarna kan rösta om.…