Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022
Dag: 25 maj
Tid: 18:30-19:00
Plats: innergården
Kallelse, fullmakt och årsredovisning i pappersform är utdelad till alla medlemmar. Stämman hålls på svenska.
Varmt välkomna!
/Styrelsen