Nyhetsbrev SURTSÖ KISTA GÅRD – Juli 2020

Portkod borttagen Från och med 1 juli öppnas entrén med tagg och/eller nyckel. Besökare använder porttelefonen. Parkeringstillstånd Frubo hanterar hyresavtal för parkeringsplats och styrelsen delar ut parkeringstillstånd. Giltigt parkeringstillstånd ska placeras synligt på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats i garaget eller på Surtsögatan. Saknas giltigt parkeringstillstånd kan Aimo utfärda…

Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma 2020 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Dag: onsdag 3 juni 2020 Tid: kl. 19.00 – 19.30 Plats: innergården  Ta med denna kallelse, id-handling och eventuell fullmakt. Ombud ska visa upp skriftlig, underskriven och dagtecknad fullmakt i original.Iom rådande situation med Covid-19 avser styrelsen att hålla en kort och effektiv årsstämma. Fika…