Sophantering

Sophantering

Information till Sophantering

Read More

P-platser och garage

P-platser och garage

Infomation till P-platser och garage

Read More

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Read More

Container – Grovsopor

Container finns uppställd mellan 22-24 oktober 2017. Vänligen respektera dessa datumen! Det är bara boende i BRF Surtsö som får kasta brännbart material i den. Bara brännbart får kastas! INGA stora saker som soffor eller bokhyllor får kastas! Elektroniska apparater får INTE kastas i container!   Styrelsen BRF Surtsö

Hur du sorterar dina sopor

Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen. Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan. Transportera dina grovsopor till en återvinningscentral Skrymmande sopor/avfall som…