Kallelse till föreningsstämma 2020 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Dag: onsdag 3 juni 2020

Tid: kl. 19.00 – 19.30

Plats: innergården 

Ta med denna kallelse, id-handling och eventuell fullmakt. Ombud ska visa upp skriftlig, underskriven och dagtecknad fullmakt i original.Iom rådande situation med Covid-19 avser styrelsen att hålla en kort och effektiv årsstämma. Fika kommer inte att serveras.   
Dagordning hittar du här”