Årsstämman för Brf Surtsö Kista Gård äger rum onsdagen 8 maj 2019.
Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid.

Som medlem har du möjlighet att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Ett förslag kallas motion. Din motion ska vara skriftlig och vara formulerad som ett förslag som medlemmarna kan rösta om. Mall – motion till årsstämman

Så här skriver du en motion

 1. Rubrik som kortfattat beskriver din motion.
  Om du har flera motioner så numrera motionerna från 1 och uppåt.
 2. Bakgrund till din motion, t.ex.:
  – anledningen till att du skriver motionen
  – problemställningen
  – vilka fördelar som kan uppnås
  – konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen
 3. Ett konkret förslag till beslut.
  Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.
 4. Skriv ditt namn, adress och datum.
  (I brevet/mejlet till styrelsen bör du skriva e-post och telefonnummer, det bör inte stå i din motion. Detta för att Styrelsen ska kunna nå dig för att eventuellt diskutera din motion.)
 5. Lämna in din motion senast söndag 24  februari 2019. E-post: styrelsen@brfsurtso.se eller lägg i föreningens brevlåda på Oddegatan 6.