Vi hoppas att ni skall trivas och vill med det här brevet hälsa er välkomna och samtidigt ge er en del praktisk information.

Mäklare/Boenden

Fakta till mäklare/boenden hittar du här.

Nycklar och koder

Nycklar och koder behövs till olika utrymmen, bland annat till postbox, cykelrum, tvättstuga, källarförråd, port(-en,) samt garage. Om ni inte får den informationen av den tidigare lägenhetsinnehavaren, kontakta styrelsen på styrelsen@brfsurtso.se.

Vill ni skaffa fler nycklar till ytterdörren, så är det BBGruppen AB på Viderögatan 3 i Kista som tar hand om det.
För att få göra kopior behöver du ha med dig lägenhetsnummer, id-handlingar och den senaste inbetalningsavin för månadsavgiften till föreningen.

Telefonnummer till BBGruppen AB: 08-681 78 00

Föreningens regler

 • Om ni har planer på ombyggnad eller renovering av lägenheten, tänk då på att styrelsen godkännande behövs. Observera att inga ombyggnationer av lägenheten får ske utan styrelsens godkännande. Styrelsen godkännande behövs även för eventuell andrahandsuthyrning och mer specifikt om detta tas upp av en egen punkt längre ner.
 • Ett axplock av våra trivselregler:
  • Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • Släpp inte in någon okänd i husen.
  • Det är inte tillåtet att sätta upp/fästa parabolantenn på balkongräcken, på fasad, fönster- eller dörrkarmar.
  • Mellan 22-07 alla dagar är det extra angeläget att vara tyst. Om du ska ha fest – informera grannarna i förväg.
  • Grillning på balkong eller egen uteplats är tillåten med endast el- och gasolgrill försedda med lock.
  • Ni som röker eller snusar, kasta inte fimpar eller prillor på gräsmattan eller liknande. Vi bör alla komma ihåg att vi bor i nya fräscha lägenheter och extra underhåll betalas av alla gemensamt. Vi vill upprätthålla hög standard på både innergård och runt om i kvarteret.
 • Utförligare regler för detta, samt föreningens trivselregler och stadgar, finns på vår hemsida.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till ”någon annan” under en begränsad period och för högst ett år i taget.

 • Hyra ut din lägenhet till närstående (med närstående avses – make, – förälder, – mor- och farförälder, – avkomling och avkomlings make, – syskon, syskons make och avkomling, och – dödsbo)
 • Om din lägenhet är svårsåld kan du få tillstånd av styrelsen att hyra ut lägenheten under en övergångsperiod, intyg som styrker detta som exempelvis uppdragsavtal som du och din mäklare har skrivit på bifogas i ansökan.
 • Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill prova att flytta ihop med någon. Som ”någon annan” räknas även närstående, till exempel syskon eller dotter/son.
 • Om du hyr ut för att arbeta eller studera på annan ort ska intyg som styrker detta bifogas i ansökan.
 • Om anledningen till uthyrning beror på att du ska provbo ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas.
 • Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt (för person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten) fyllas i.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir hyresgäst. Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med föreningen. Upprätta alltid ett avtal med din andrahandshyresgäst och bifoga den med din ansökan till styrelsen.  Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän styrelsen har skickat en bekräftelse till dig.

Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten gentemot föreningen. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan förstahandshyresgästen bli uppsagd. Det är också förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas till föreningen.

Om uthyrningen pågår längre än två år i följd, kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt gentemot förstahandshyresgästen. För att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt, ska man upprätta ett avtal om avstående från besittningsrätten. Avtalet ska godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Observera att om andrahandshyresgästen får besittningsrätt, gäller rätten endast gentemot förstahandshyresgästen, inte gentemot fastighetsägaren.

 Trapphus

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme.

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandsäkerhet och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får förvaras i trapphusen.

Rökning i trapphus, hiss och garage är förbjudet.

Byta kolfilter i köksfläkten

Lägenheterna i Brf Surtsö är utrustade med recirkulerande köksfläkt med kolfilter. Filtret ska bytas ungefär var sjätte månad, och finns att köpa dels från IKEA och dels från återförsäljaren Skellefteå Hushållsservice. Byter man inte filtren blir fläkten sämre och sämre, och det samlas fett i luftkanalen och matos i lägenheten.

IKEAs benämning på filtren är Nyttig fil 558, artikelnummer 100.279.71. Tyvärr finns de inte i varuhusens ordinarie sortiment utan måste beställas, antingen genom att besöka Byten och Återköp på ditt närmaste IKEA-varuhus eller genom att ringa IKEA kundservice på 0775-700 500.

Vill du istället beställa från Skellefteå hushållsservice mailar du till reservdelar@hushallsservice.nu.

Färgval i lägenheterna

Vill du måla om och vill ha samma färger, så är ursprungsfärgerna för lägenheterna:

– Väggfärg: Stockholmsvita, s-0502-y, alcro, miltex7.
– Takfärg: Vit, alcro, miltex2rf.

Namn på lägenhet, postfack och listan i entrén

Den boende ansvarar själv för att kontakta vår tekniska förvaltare och begära ett namnbyte.

Kontaktuppgifter CEMI
CEMI telefonnummer: 0774-400 990  (telefontid 07.00-16.00)
Kundtjänst mejladress: info@cemi.se