Vanliga frågor, om du har en fråga som inte listas här så var god kontakta styrelsen på styrelsen@brfsurtso.se.

Byggnadsår/inflyttningsklar: 2012/2013.

Boarea: Ingen faktiskt mätning har gjorts, hänvisning till överlåtelseavtal alternativt hör av er till styrelsen@brfsurtso.se med lägenhetsnummer så kan uppgift om detta lämnas ut.

Månadsavgift:

I månadsavgiften ingår värme & varmvatten (värme och varmvatten är en schablonavgift, faktiskt användning debiteras varje kvartal, grundvärme ingår i avgiften), tvättstuga och lägenhets förråd. Hushållselen ingår inte i månadsavgiften utan var och en betalar för sin egen förbrukning.

Bredband/TV/Telefoni: ComHem FiberLan (bredband 100mb), kabel tv (basutbud + betalkanaler 8st) samt ip-telefoni ingår i månadsavgiften. Som bostadsrättsinnehavare får man själv kontakta ComHem vid beställning utav router, tv-box eller tjänsten ip-telefoni. Nya gruppavtalet är giltig from 1 oktober 2016. Gamla avtalet fram tills dess avser 50mbit internet, tv basutbud och ip-telefoni.

Bostadsrättstillägg: Föreningen har försäkringen bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen. Hemförsäkringen måste boenden fortfarande teckna själva, precis som vanligt, dock behöver man inte teckna bostadsrättstillägget. Bostadsrättstillägget är tecknat via bolaget Vardia Försäkring AB.

Garageplatser(varmlufts garage): Det finns 51 platser som tillhör föreningen som går att hyra, dessa platser är belägna under husen och uppgång till varje enskild hus finns ifrån garaget. Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Frubo för mer information. En garageplats kostar för närvarande 650kr/mån. Externa hyresgäster som styrelsen beviljar i mån om plats, hyr en garageplats för 800kr/mån med 1 månads uppsägningstid.

P-platser(uteplatser): Det finns 13 platser som tillhör föreningen som går att hyra. Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Frubo för mer information. En p-plats(utomhus) kostar för närvarande 400kr/mån.

Extra P-plats: Man kan även hyra extra parkeringsplatser förutsatt att det finns lediga platser att tillgå. Varje lägenhet kan ha en extra plats.

För dessa extra platser gäller följande regler:

– 1 månads uppsägningstid
– Om en medlem som inte har någon plats vill hyra parkeringsplats och det inte finns några (vare sig ute eller inne) kommer en extra parkeringsplats att sägas upp.
– Den som haft sin extra plats kortast tid är den som först kommer att sägas upp.

Antal lägenheter/lokaler: Föreningen äger 81 lägenheter & 1 lokal, adresserna är belägna på surtsögatan 3, skagafjordsgatan 3 & 5, oddegatan 6 samt förskolan på surtsögatan 1.

Förvaltning: Fastighetetens tekniska förvaltning sköts av CEMI som nås på telefonnummer 0774-700 990. Vid akuta ärenden ringer man till jouren som man har nummer till i respektive anslagstavla, visar det sig att händelsen är bostadsrättsinnehavarens fel eller att ärendet inte var akut, så får bostadsrättsinnehavaren betala den uppkomna avgiften.

Överlåtelseavgift: Brf Surtsö Kista Gård tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift: Brf Surtsö Kista Gård tar ut en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet.

Ombyggnation:  Det finns inga sådana planerade åtgärder.

Avgiftshöjning: Det finns inga planerade avgiftshöjningar.

Årsredovisning: Årsredovisningar hittar ni i menyn, under Ekonomi och stadgar.