Av förekommen anledning går vi här ut med en påminnelse om hur sophanteringen skall ske i närområdet.

Det är viktigt att dessa regler följs för att slippa skadedjur och värdesänkning på din lägenhet till följd av att närområdet ser skräpigt ut.

OBS!
Styrelsen har beslutat att bevakning av sophanteringen kommer påbörjas i januari. I de fall du ställer sopor utanför behållarna eller inte sorterar korrekt kan du komma att bli skriftligt varnad, vilket på sikt kan leda till en uppsägning av boendekontraktet.

För mer information och karta över var du kan slänga vad, klicka på länken nedan:

Information kring sophanteringen