Information angående grovsopor, möbler och elektronik

Boenden i föreningen måste själva transportera bort grovsopor eller stora avfall. Dessa kan inte stå vid våra sopkasuner. Om styrelsen i föreningen måste transportera bort detta kommer det att läggas på avgiften för alla boende och kan medföra en avgiftshöjning. Det finns flera återvinningsstationer i kommunen, de närmaste finner ni nedan. Kvarnkullen ÅVC – Sundbyberg/Rissne…

Information on Waste disposal

We would again like to say how important it is to waste disposal is managed and functions of the Association. Partly for sanitary reasons but also for everyone’s safety. An important aspect is also to maintain the value of our apartments. An untidy surroundings make the area less attractive. Garbage on the streets can attract…

Påminnelse om sophanteringen

Av förekommen anledning går vi här ut med en påminnelse om hur sophanteringen skall ske i närområdet. Det är viktigt att dessa regler följs för att slippa skadedjur och värdesänkning på din lägenhet till följd av att närområdet ser skräpigt ut. OBS! Styrelsen har beslutat att bevakning av sophanteringen kommer påbörjas i januari. I de…