Fram till idag har alla boende inom Brf Surtsö blivit debiterade var tredje månad för värme och vatten. Debitering för perioden juni -augusti kommer att debiteras på oktoberavin

Från och med oktober kommer det att ske en månadsvis avläsning som läggs på nästa månads avi. Avläsning för september kommer att debiteras novemberavin och så vidare.

Förbrukningen varje månad har då bara en avgift och avgiftsavierna varierar varje månad med olika belopp jämfört med de avgiftsavier de boende har idag med en kostnad för boendeavgiften och en kostnad för värme/vattenschablon.

De medlemmar som har autogiro kommer även att få hem pappersavier. Styrelsen och Frubo AB vill att så många medlemmar som möjligt ansluter sig till e-faktura för enkelhetens skull men även för att föreningen inte ska få ökade kostnader pga ökad aviseringsfrekvens. Anslutningen till e-faktura gör man via den egna internetbanken. Observera att det på avierna står Frubo AB istället för till föreningens konto. Frubo AB har skrivit under avtalet om e-faktura med Bankgirocentralen. Autogiro kommer att upphöra automatiskt vid övergången till e-faktura.