Informations utskick till boenden – Juni 2016

Information till alla boende     Styrelsen har beslutat att gå ut med informationsbrev till alla boende ca 4ggr/år. Här kommer vårt första informationsbrev. Vi har haft årsstämma  14 mars och Extra föreningsstämma 29 mars.  Styrelsen hade presenterat 4 motioner som godkändes av de närvarande på stämman där alla var överens på alla punkterna. Enligt våra trivselregler…