månadsarkiv: May 2016

Information ifrån Brf Surtsö angående balkonginglasning

Information ifrån Brf Surtsö till boenden angående balkonginglasning

Vid upprättandet utav balkonginglasning skall alla medlemmar före & efter skriva på två olika avtal som ska sedan skickas till föreningen för dess godkännande. Dessa måste skickas in för att vi skall kunna ha ’’Avtal balkonginglasning’’ för arkivering och ’’Avtal färdiganmälan’’ som ska skickas till kommunen vid bygglovets slut.

Vid steg 1 (innan inglasning alternativt i efterhand om man glömt att göra det i tid) – skriver man på ’’Avtal balkonginglasning’’ som går att hitta på hemsidan eller på denna länk: http://www.brfsurtso.se/wp-content/uploads/2015/07/Avtal-Balkonginglasning-Brf-Surts%C3%B6.pdf – skrivs i 2 exemplar (1 till boenden och 1 till styrelsen).

Vid steg 2 (efter balkongen är inglasad och man anser att det är gjort på rätt sätt, annars kontaktas balkongrutan i förstahand och styrelsen i andrahand för åtgärd) – man skriver på ’’Avtal färdiganmälan’’ som går att hitta på hemsidan eller på denna länk: http://www.brfsurtso.se/wp-content/uploads/2015/07/Avtal-F%C3%A4rdiganm%C3%A4lan-Balkonginglasning-Brf-Surts%C3%B6-Kopia.pdf – skrivs i 2 exemplar (1 till boenden och 1 till styrelsen).

Det vi i styrelsen uppärksammat är att många har haft problem med ytterkants lister på utsidan utav höger och vänster kant längst ut på kanterna (sett framifrån när man öppnar sin balkongdörr, listerna ska monteras på utsidan på själva kanterna) där balkongrutan många gånger glömt att montera dessa, dessa ska tillsättas för att undvika eventuella vinddrag. Det är upp till boenden att kontakta balkongrutan för åtgärd.

Information from the board of Brf Surtsö to the residents regarding balconyglazing

When a resident in Brf Surtsö makes a glazing of his balcony he/she have to sign two contracts with the board of Brf Surtsö for approval. These must be sent in so that we can have the contract ‘’Avtal balkonginglasning’’ for archiving and contract ‘’Avtal färdiganmälan’’ which will be sent to the township at the end of the building permit for glazing.

Step 1 (before glazing ore afterwards if it is forgotten and not done in the first time) – you sign the contract ‘’Avtal balkonginglasning’’ which can be found at the internetpage of brf surtsö ore this link: http://www.brfsurtso.se/wp-content/uploads/2015/07/Avtal-Balkonginglasning-Brf-Surts%C3%B6.pdf – has to be signed in 2 copys (1 for the resident  and for the board of brf surtsö)

Step 2 (after the glazing, and it seems to be done correctly, either wise you have to first contact balkongrutan then if nothing happens you contact the board for fixing it up) – you sign the contract ‘’Avtal färdiganmälan’’ which can be found at the homepage of brf surtsö ore this link: http://www.brfsurtso.se/wp-content/uploads/2015/07/Avtal-F%C3%A4rdiganm%C3%A4lan-Balkonginglasning-Brf-Surts%C3%B6-Kopia.pdf

The board got the attention that there are a few small problems with the balconys at the left and right end of the balconys where it gets in air drafts, if you see that there is a small and long opening and it’s getting air drafts from it contact balkongrutan during the guaranty so that they can fix it upp. It’s up to the residents to contact balkongrutan so that they can fix it.

Med vänlig hälsning / With kind regards

Styrelsen för Brf Surtsö / Board of Brf Surtsö

Information angående Minol

Information till boenden angående värme & varmvatten debitering
Från och med oktober fakturorna kommer all debitering för minol ske månadsvis istället för kvartalsvis, sista kvartalsvisa debiteringen kommer i juni månad, denna summa fortsätter som vanligt att komma på avgiften och boenden behöver inte göra något själv. Kostnaden för minol är den delen boenden betalar för varmvattten (kallvatten ingår i avgiften) samt värme utöver grundvärme, där grundvärme (rumstemperatur) ingår i avgiften.